Informácie o výrobkoch Dr.Oetker


Všetky informácie o výrobkoch podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom nájdete v databáze tu na stránke.

Po otvorení databázy do políčka hľadať napíšte buď názov výrobku alebo EAN kód z kartóna alebo SAP číslo výrobku. Po odsúhlasení klávesou ENTER sa objaví zoznam výrobkov so zadanými parametrami. Po kliknutí na vybranú položku sa zobrazia informácie o danom výrobku.